ENERGETINIS GYDYMAS ŠVIESOS IR SPALVŲ SPINDULIAIS

  • Svarbiausia šviesos savybė yra ta, kad ji leidžia mums matyti, nušviečia mūsų kelią, parodo pavojus ir palaiminimus. Ji atskleidžia mums tikrovę.
  • Kiekvienas dalykas turi savo savybių, bet tik šviesa turi savybę mus apšviesti, rodyti mums kelią. Štai išėjome į tamsą, nieko nematote, bet tada uždegate žibintą ir suvokiate, kad esate prie pat bedugnės: ,,Ak, – pagalvojate, – dar pora žingsnių, ir man būtų buvęs galas!”
  • Šviesa, žinoma, jūsų nepamaitins, neduos pinigų, bet galbūt parodys, kur paslėptas lobis. Tada galėsite eiti jo iškasti ir tapsite labai turtingi. O be šviesos, net jei turite pinigų, juos jums pavogs, nes neapšviesti žmonės greitai tampa vagių aukomis. Ta tiesa patvirtina ir vidiniame, ir išoriniame pasaulyje. Tokia ir Jėzaus žodžių prasmė: ,, Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia.”  Daug metų šis palyginimas buvo interpretuojamas klaidingai, nes nesuprato, kad vagys, kandys ir rūdys simbolizuoja pavojus, kurie gręsia trims esminėms žmogaus dalims: protui, širdžiai ir valiai.”
  • Taip, vagys savo nedorus darbus dirba, kai jų nemato, todėl tamsa yra simbolis pavojų, kurie gresia protui, kai jis praradęs šviesą. Tą akimirką, kai žmogus praranda šviesą, į jį įsibrauna vagys, tai yra keistos mintys, abejonės, nerimas, žmogus palužta, tampa silpnas, pilnas baimių. O tada ir ligų…
  • Šviesa saugo… net naktį partuotuvių vitrinos apšviestos! Nes šviesa saugo! Norite apsisaugoti nuo vagių, uždekite ŠVIESĄ! Šviesa, šviesos spalvos, spinduliai yra ypatingos energijos, kuriomis galima pasinaudoti tarnaujant visatai, sau, kitam. Kiekvienas šviesos spindulys, spalva turi savo specifinį virpesių dažnio diapozoną, kuris pasireiškia tam tikrais dažniais, garsais, spalvomis, atitinkančiomis vaivorykštės spektrą. Spalva, šviesa, gali gydyti, atkurti pusiausvyrą, stimuliuoti gilesniuosius pasąmonės klodus, apvalyti, ištirpdyti blokus.
  • Taip pat pašalinti minusinęs strukturas, minusinęs programas ir pakelti savo virpesių dažnį.